Wettelijk minimumloon in relatie tot aantal gewerkte uren

13 april 2006 - De Stichting van de Arbeid is geen voorstander van invoering van een minimumuurloonsystematiek, vanwege technische complicaties. Bovendien is er in Nederland inmiddels sprake van zowel arbeidsduurverlenging als arbeidsduurverkorting. In dit licht verdient invoering van een minimumuurloon een diepgaande doordenking. Dat schrijft de Stichting in een brief aan staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.