Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2006 | Commentaar op concept-Besluit financieel toetsingskader Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Commentaar Stichting van de Arbeid op het concept-Besluit financieel toetsingskader Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (consultatieversie d.d. 26 april 2006)

18 mei 2006 - De Stichting van de Arbeid stelt het op prijs in de gelegenheid te zijn gesteld om commentaar te leveren op de ontwerp AMvB waarin nadere regels zijn opgenomen met betrekking tot het financieel toetsingskader op grond van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling.