Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2006 | De toepassing van arbeidsvoorwaardelijke regels bij grensoverschrijdende arbeid in Nederland

Aanbeveling inzake de toepassing van arbeidsvoorwaardelijke regels bij grensoverschrijdende arbeid in Nederland

Publicatienr. 9/06

14 juni 2006 - De Stichting van de Arbeid vindt het van belang dat opportune CAO-bepalingen ook daadwerkelijk gelden voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten die in Nederland komen werken. Dat schrijft ze in een aanbeveling aan het bedrijfsleven.


Ter inleiding

In het kader van de ‘Tripartiete beleidsinzet op het gebied van scholing en werk’, zoals overeengekomen tussen kabinet en Stichting van de Arbeid tijdens de zgn. Werktop op 1 december 2005 zijn afspraken gemaakt over de werking en de naleving van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA). Onderdeel van deze afspraken is ook de volgende toezegging:

"De Stichting van de Arbeid beveelt (sectorale) CAO-partijen aan om de WAGA actief te gaan handhaven."

Met de onderhavige aanbeveling voldoet de Stichting van de Arbeid aan deze toezegging.