Handhaving wettelijk minimumloon

15 juni 2006 - De Stichting van de Arbeid heeft zich op verzoek opnieuw gebogen over de vraag of het wenselijk is om het wettelijk minimumloon voortaan (mede) uit te drukken in een wettelijk minimumuurloon.