Wijziging dispensatie van AVV

22 juni 2006 - De Stichting wil met deze brief reageren op de voornemens van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om enkele wijzigingen aan te brengen in het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV) en als gevolg daarvan in het Besluit aanmelding CAO's en het aanvragen van AVV.