Wijziging dispensatie AVV

11 september 2006 - De Stichting van de Arbeid heeft een unaniem advies aan minister De Geus uitgebracht over zijn voorgenomen wijzigingen in het Toetsingskader avv. Aanleiding voor dit verzoek van de minister is een uitspraak van de Raad van State van 27 oktober 2004 waardoor automatische (vervolg)dispensatie niet langer mogelijk is. Al eerder, 22 juni jl., heeft de Stichting geadviseerd over een drietal technische wijzigingsvoorstellen.