Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2006 | Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingprogramma 2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2005/2006

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingprogramma 2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2005/2006

Oktober 2006 - Sociale partners dragen via twee lijnen bij aan het bereiken van de zogeheten Lissabondoelstellingen. Enerzijds doen zij dit via de coördinatie van het eigen cao-beleid en de aanbevelingen op het terrein van de Lissabon-doelstellingen aan de achterban en anderzijds via advisering aan het kabinet op belangrijke terreinen van het sociaal-economisch beleid door de Stichting van de Arbeid en de SER.
In deze Bijdrage wordt de voortgang beschreven die sociale partners gemaakt hebben sinds de vorige nota. (Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie, september 2005.)

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) en het Nationaal Strategierapport (NSR) worden jaarlijks door de EU-lidstaten opgesteld. In het NHP maken de lidstaten hun vorderingen op terrein van de werkgelegenheid ten aanzien van de Lissabondoelstellingen kenbaar. De regering stelt sociale partners bij de opstelling van het NHP en NSR in de gelegenheid te reageren op conceptversies van dit programma. De inhoud komt echter uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid.

Sociale partners dragen via twee lijnen bij aan het bereiken van de zogeheten Lissabondoelstellingen. Enerzijds komt deze tot stand via de coördinatie van het eigen cao-beleid en de aanbevelingen op het terrein van de Lissabondoelstellingen aan de achterban. Anderzijds verloopt deze via advisering aan het kabinet op belangrijke terreinen van het sociaal-economisch beleid door de Stichting van de Arbeid en de SER. 

Deze notitie is een aanvulling op de eerder verschenen nota van de Stichting van de Arbeid.