Innovatie beroepsonderwijs

5 oktober 2006 - De Stichting van de Arbeid en Het Platform Beroepsonderwijs schrijven de Tweede Kamer dat zij zich grote zorgen maken of de beoogde innovatie van het beroepsonderwijs tot stand kan komen met de voorgenomen bezuinigingen. Bovendien vrezen zij dat de voorgenomen wijze van toedeling van innovatiegelden aan scholen negatief zal uitpakken op de zo gewenste innovatie.