De Stichting maakt geen ethische code

5 oktober 2006 - De Stichting van de Arbeid is van mening dat er geen meerwaarde te behalen is aan een ‘vertaling’ van de aanbeveling Samen werken op de vloer in een ‘ethische code’. Op verzoek van de Tweede Kamer had de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Stichting hierom verzocht. De Stichting reageert op 5 oktober.