Klokkenluidersprocedures in ondernemingen

6 oktober 2006 - De Stichting van de Arbeid schrijft op 6 oktober de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat zelfregulering, mits gepaard gaand met een goede voorlichtingscampagne, de beste manier is om ‘klokkenluiden’ op alle niveaus in bedrijven en bedrijfstakken bespreekbaar te maken. De Verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen (24 juni 2003) bevat voldoende bouwstenen voor een adequate klokkenluidersregeling.