NVP-sollicitatiecode

11 oktober 2006 - De NVP Sollicitatiecode, dé gedragscode voor werving en selectie is in 2006 aangepast aan de actualiteit. De afgelopen jaren speelt het internet een veel grotere rol dan voorheen als bron om sollicitanten te 'googglelen'. Vandaar dat de code herijkt is. Deze herziene code bevat basisregels die arbeidsorganisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is in samenwerking met de Stichting van de Arbeid tot stand gekomen.