Aanbeveling Werving & Selectie

Publicatienr. 11/06

Maandag 23 oktober 2006 heeft de Stichting van de Arbeid de vernieuwde Aanbeveling Werving en Selectie gestuurd naar de werknemers- en werkgeversorganisaties.
Sinds de vorige aanbeveling van maart 2000 is er op het terrein van werving en selectie veel veranderd met onmiskenbare gevolgen voor de sollicitatieprocedures. De Stichting wijst in dit verband als voorbeeld op de grote toename van het digitaal solliciteren of op het googelen door selectiecommissies van sollicitanten.