Aanbeveling, Advies, Nota 2007

Begrotingsbehandeling SZW: reactie Stichting van de Arbeid op kabinetsplan voor markt voor persoonlijke dienstverlening

10 december 2007


Problemen met inburgeringscursussen

15 november 2007


Advisering aanbevelingen ‘Gelijke beloning, dat werkt!’

14 november 2007


Reactie op een viertal punten uit de Nota naar aanleiding van het Verslag wetsvoorstel Veegwet

7 november 2007


Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 in het kader van de Lissabonstrategie - Update 2006/2007

8 oktober 2007


Invoering van het indexatielabel

26 september 2007


Commentaar van de Stichting van de Arbeid op de adviesaanvraag ‘Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht’

30 augustus 2007

Publicatienr. 5/07

Servicedocument stages in het mbo: Knelpunten bij stages in het mbo

20 juli 2007


Uitvoering ESF 2007 - 2013

5 juli 2007


Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

28 juni 2007


Nota competentiegericht beroepsonderwijs

4 juni 2007


Aanbeveling Toekomst voor laaggeletterden, een opdracht voor het bedrijfsleven

30 maart 2007

Publicatienr. 4/07


Aanbeveling ten aanzien van het onderscheid in cao's tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

8 februari 2007

Publicatienr. 2/07


Beleidsconclusies van de Stichting van de Arbeid naar aanleiding van de uitkomsten van het Onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn

19 januari 2007


Oproep aan cao-partijen tot Aanpak minderhedenbeleid

18 januari 2007

Publicatienr. 1/07


Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000

16 januari 2007