Beleidsconclusies van de Stichting van de Arbeid naar aanleiding van de uitkomsten van het Onderzoek naar de re-integratie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn

In opdracht van de Stichting van de Arbeid heeft het onderzoeksbureau Regioplan een onderzoek gedaan naar de situatie van werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard in de maanden maart tot en met juli 2006.
Op 19 januari 2007 heeft het Bestuur van de Stichting van de Arbeid het onderzoeksrapport van Regioplan overgenomen. Aan de uitkomsten van het onderzoek verbindt het Bestuur van de Stichting van de Arbeid de beleidsconclusies.