Aanbeveling Toekomst voor laaggeletterden, een opdracht voor het bedrijfsleven

Publicatienr. 4/07

30 maart 2007 - De Stichting van de Arbeid heeft aanbevelingen opgesteld om laaggeletterdheid in het bedrijfsleven aan te pakken. Herkenning en het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid is een eerste stap waarmee het bedrijfsleven aan de slag moet. De Stichting wijst erop dat naast het bedrijfsleven ook de overheid verantwoordelijk is voor de aanpak door bijvoorbeeld taalcursussen te faciliteren.