Nota competentiegericht beroepsonderwijs

4 juni 2007 - De Stichting van de Arbeid verwoordt in de nota competentiegericht beroepsonderwijs haar standpunt ten aanzien van het competentiegericht beroepsonderwijs. De Stichting is nog steeds van mening dat deze vorm van onderwijs van groot belang voor het bedrijfsleven. Maar een aantal mankementen moeten nu snel worden opgelost.