Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

28 juni 2007 - De minister van SZW heeft, naar aanleiding van een motie, aan de Stichting gevraagd hoe zij aankijkt tegen de dekking (en financiering) van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

De Stichting wijst er in haar reactie op dat de inhoud van de pensioenregeling, ook van het nabestaandenpensioen, onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden. Meer dan in het verleden is het nabestaandenpensioen nu verzekerd op risicobasis. Anders dan de motie suggereert is echter ook hierbij een goede dekking van het risico mogelijk. Wel vindt de Stichting van de Arbeid goede en actieve voorlichting van extra groot belang, juist op belangrijke momenten (pensioeningang, wisseling van baan, werkloosheid).