Uitvoering ESF 2007 - 2013

5 juli 2007 - De Stichting van de Arbeid wijst in haar brief d.d. 5 juli 2007 aan SWZ op een knelpunt in de uitvoering van ESF 2007-2013 voor wat betreft de 'gender mainstreaming'. De Stichting vraagt om aanpassing van de hardheidsclausule teneinde de procedure minder tijdrovend en omslachtig te doen zijn.