Servicedocument stages in het mbo: Knelpunten bij stages in het mbo

20 juli 2007 - In december 2006 hebben de Stichting van de Arbeid, Colo, JOB en MBO Raad het Servicedocument stages in het mbo tot stand gebracht. Doel hiervan is om stagecontracten zo eenvoudig en uniform mogelijk te kunnen opstellen. Gebleken is nu dat bepaalde wet- en regelgeving belemmerend werkt voor de eenvoud van stagecontracten.

Daarom hebben de genoemde partijen zich in een brief d.d. 20 juli 2007 gewend tot een aantal bewindslieden, waaronder de ministers van OCW, SZW en Financiƫn, met het verzoek enkele knelpunten op het gebied van o.a. loonbelasting, aansprakelijkheid en W-status op te pakken en naar een oplossing te zoeken.