Commentaar van de Stichting van de Arbeid op de adviesaanvraag ‘Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht’

Publicatienr. 5/07

30 augustus 2007 - De Stichting van de Arbeid heeft, op verzoek van de minister van SZW, een advies uitgebracht op zijn voornemen “Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomst en ontslagrecht”.