Invoering van het indexatielabel

26 september 2007 - Gezamenlijke brief van Stichting van de Arbeid, de drie pensioenkoepels (OPF, VB en UvB) en het Verbond van Verzekeraars aan de minister van SZW over de noodzaak om het indexatielabel voordat het wordt ingevoerd goed te testen, niet alleen bij werknemers en gepensioneerden, maar ook bij pensioenuitvoerders.