Advisering aanbevelingen ‘Gelijke beloning, dat werkt!’

14 november 2007 - De Stichting van de Arbeid heeft op verzoek van de minister van SZW een advies uitgebracht over de aanbevelingen van de werkgroep Gelijke beloning, dat werkt! Met dit advies onderstreept de Stichting het belang van het voeren van een diversiteitsbeleid in de bedrijven.