Problemen met inburgeringscursussen

15 november 2007 - De Stichting van de Arbeid heeft de minister van Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Vogelaar, verzocht om samen met haar collega's in het kabinet en de VNG met spoed de knelpunten rond de cursussen inburgering op te pakken. De Stichting wijst hierbij op de aanlevering van cursisten, de toenemende bureaucratie op gemeentelijk niveau bij de uitvoering van de wet en het ontbreken van een verplicht keurmerk voor aanbieders van cursussen inburgering.