Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2007 | Reactie op kabinetsplan voor markt voor persoonlijke dienstverlening

Begrotingsbehandeling SZW: reactie Stichting van de Arbeid op kabinetsplan voor markt voor persoonlijke dienstverlening

10 december 2007 - De Stichting van de Arbeid heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over de Markt voor Persoonlijke Dienstverlening. De Stichting is ontevreden over de wijze waarop het kabinet deze markt wil ontwikkelen en stelt in deze brief de Tweede Kamer wijzigingen voor.