Inkoop ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren

De Stichting van de Arbeid heeft op 10 januari 2008 de staatssecretaris van Financiën gevraagd om het in 2005 versoepelde regime voor de bepaling van de fiscale inkoopruimte voor ouderdomspensioen over vóór 2006 liggende dienstjaren ook van toepassing te laten zijn op individuele pensioenmodules in aanvulling op collectieve regelingen. De Stichting vindt dit nodig om recht te doen aan de in het kader van het Najaarsakkoord 2004 tussen het kabinet en de sociale partners gemaakte afspraken over het VPL-kader (VUT-, Prepensioen- en Levensloopkader).