Private uitvoering WGA

De Stichting van de Arbeid doet in een brief van 10 januari 2008 een beroep op de Tweede Kamer om te bewerkstelligen dat de private uitvoering van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) langs de lijnen van het SER-advies met voortvarendheid ter hand wordt genomen.