Voorbeeld cao-afspraak over aanpak laaggeletterdheid

14 januari 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft een voorbeeld cao-tekst opgesteld die bedrijven/bedrijfstakken kunnen gebruiken om afspraken in hun cao op te nemen over terugdringing van laaggeletterdheid onder werkenden.