Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | Aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven

Aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven

De Stichting van de Arbeid heeft op 23 april 2008 een aanbeveling uitgebracht gericht aan decentrale cao-partijen, directies, ondernemingsraden en vertegenwoordigers van vakbonden. Met deze aanbeveling wil de Stichting de arbeidsparticiptie van jonggehandicapten bevorderen. De titel luidt: Aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jongehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven.

De Stichting van de Arbeid heeft op4 december 2008 een Toelichting bij de Aanbeveling Wajong uitgebracht. Hierin staat op welke wijze cao-partijen, directies, en ondernemingsraden afspraken kunnen maken om jonggehandicapten aan het werk te helpen. Ook wordt aangegeven welke faciliteiten zij hierbij kunnen inzetten.