Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | Reactie op consultatiedocument hoofdlijnen Algemene Pensioeninstelling

Reactie Stichting van de Arbeid op consultatiedocument hoofdlijnen Algemene Pensioeninstelling

Bij brief van 29 april 2008 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageerde de Stichting van de Arbeid op het consultatiedocument van 21 december 2007 “De Algemene Pensioeninstelling: hoofdlijnen voor de vormgeving”. In de reactie van de Stichting wordt ook ingegaan op de nadere brief over de consultatieprocedure d.d. 20 maart jl. van het ministerie van SZW waarin is aangegeven de introductie van de API fasegewijs te laten verlopen.