Bescherming klokkenluiders

De Stichting van de Arbeid heeft op 4 juni 2008 aan minister Donner geschreven dat zij het niet haar taak acht de instelling van klokkenluidersfondsen te bevorderen. Zij is van oordeel dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid heeft voor een adequate bescherming van klokkenluiders.