Reactie Stichting van de Arbeid op het consultatiedocument Premiepensioeninstelling

12 juni 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft een reactie gegeven op het consultatiedocument Premiepensioeninstelling (PPI). De Stichting van de Arbeid deelt niet het optimisme van het kabinet over de mogelijkheden die de PPI zou bieden voor het internationaliseren van de Nederlandse pensioensector. Verder wijst de Stichting op een aantal onduidelijkheden bij belangrijke aspecten van het voorliggende ontwerp.

Zie ook de reactie van de Stichting van de Arbeid op het consultatiedocument hoofdlijnen Algemene Pensioeninstelling.