Evaluatie premiegroepen sectorfondsen

De Stichting van de Arbeid heeft 30 juni 2008 de Tweede Kamer gevraagd om bij de behandeling van de evaluatie premiegroepen WW ervoor te pleiten dat de minister van SZW alsnog uitvoering geeft aan het SER-advies hierover van 2005. Dat wil zeggen dat de lage premie gaat gelden voor scholieren en studenten én in het geval dat een kortdurend contract tijdens de looptijd wordt omgezet in een contract van een jaar of langer.