Flankerend beleid MOE-landen

1 juli 2008 - De Stichting van de Arbeid vraagt de aandacht van de Tweede Kamer voor het flankerend beleid ten aanzien van de werknemers uit de MOE-landen. Dit beleid dient dit najaar zodanig op orde te zijn dat daarna een besluit tot openstelling per 1 januari 2009 kan worden genomen. De Stichting is druk doende om samen met de overheid en de uitzendbranche te komen tot de zogeheten sluitende aanpak.