Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | De inzet van gelden uit sector-/O&O-fondsen en niet aan (sector)fonds gebonden ondernemingen

Aanbevelingen ter realisatie van de Participatietop-afspraken: de inzet van gelden uit sector-/O&O-fondsen en niet aan (sector)fonds gebonden ondernemingen

23 juli 2008 - Tijdens de Participatietop van 27 juni 2007 zijn afspraken gemaakt die de employability van werknemers moeten bevorderen. De Stichting van de Arbeid beveelt decentrale cao-partijen daarom aan in hun (secorale) O&O-fondsen te bespreken hoe zij hun middelen breder voor dit doel inzetten. De oproep om gelden voor employability van werknemers vrij te maken geldt ook voor niet aan een (sector)fonds gebonden ondernemingen.