Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | Sterftegrondslagen wettelijke regeling voor pensioenwaardeoverdrachten

Sterftegrondslagen wettelijke regeling voor pensioenwaardeoverdrachten

19 augustus 2008 - Stichting van de Arbeid stelt voor om de sterftegrondslagen voor de wettelijke regeling voor pensioenwaardeoverdrachten per 1 januari 2009 aan te passen op basis van de meest recente door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde overlevingstafel GBM/GBV 2000-2005 met leeftijdsterugstellingen.