Tegengaan groenpluk

9 oktober 2008 - De Stichting van de Arbeid zet in de nota 'Tegengaan groenpluk' uiteen op welke wijze sociale partners groenpluk als een van de oorzaken van voortijdige schooluitval willen tegengaan. Met groenpluk wordt bedoeld voortijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie. De nota vormt samen met een begeleidende brief het antwoord op een brief van minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt d.d. 7 april 2008. Daarin is de Stichting van de Arbeid gevraagd de minister en staatssecretaris te informeren over de voortgang van de afspraken die tijdens de Participatietop (juni 2007) zijn gemaakt over het tegengaan van groenpluk.