Pensioenbeleid in turbulente tijden

15 oktober 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft op 15 oktober 2008 een aanbeveling gepubliceerd die gericht is aan de besturen van pensioenfondsen en aan de partijen die betrokken zijn bij pensioenregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd. De aanbeveling gaat over het te voeren beleid gegeven de actuele turbulentie op de financiële markten en vloeit voort uit de tripartiete verklaring die sociale partners en kabinet hebben vastgesteld tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008.