Stages in het MBO

17 oktober 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft samen met Colo, JOB en MBO Raad een brief gestuurd aan minister Plasterk over een aantal knelpunten die belemmerend werken bij het aangaan van stages in het beroepsonderwijs. De knelpunten betreffen onder andere aansprakelijkheid, stagevergoeding in relatie tot loonbelasting en premieswerknemersverzekeringen en toepassing van de Wajong.