Aanbeveling intimidatie en geweld op het werk

5 november 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft de Europese kaderovereenkomst Intimidatie en geweld op het werk (2007) omgezet in aanbeveling voor cao-partijen en ondernemingen. De Stichting roept op om serieus werk te maken van het bestrijden en voorkómen van intimidatie en geweld op het werk. Als mensen respectvol met elkaar omgaan, draagt dat bij aan het succes van het bedrijf en de arbeidsvreugde van de werknemers.