Voortgang gelijke beloning

6 november 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft op 6 november 2008 aan minister Donner de vorderingen gemeld die sociale partners afgelopen jaar gemaakt hebben op het terrein van gelijke beloning.

Samengevat stelt zij dat het bevorderen van de gelijke beloning een continue proces is dat ook de komende jaren aandacht verdient van ondernemingen en decentrale cao-partijen. Het instrumentarium om de gelijke beloning te bevorderen is er. Het is nu aan ondernemingen en decentrale cao-partijen om hiervan gebruik maken.