Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | Initiatiefwetsvoorstel medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Gemeenschappelijke brief Stichting van de Arbeid en CSO over het initiatiefwetsvoorstel Koşer-Kaya / Blok over de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

7 november 2008 - Stichting van de Arbeid en CSO vragen Tweede Kamer om uitstel van de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Blok (VVD) en Koşer-Kaya over de medezeggenschap van gepensioneerden in pensioenfondsbesturen. Stichting en CSO willen eerst samen beleidsconclusies trekken over de toekomst van de medezeggenschap bij de uitvoering van pensioenregelingen. De uitkomsten van het overleg tussen Stichting en CSO over de thans lopende evaluatie van het medezeggenschapsconvenant kunnen dan worden betrokken bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel door de Tweede Kamer.