Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | Codificatie fiscale behandeling WGA-lasten van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009

Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009) – TK 31 705, inzake codificatie fiscale behandeling WGA-lasten

18 november 2008 - De Stichting van de Arbeid verzoekt de Tweede Kamer om de door de staatssecretaris van Financiën voorgestelde codificatie fiscale behandeling WGA-lasten, een onderdeel van het wetsontwerp Overige fiscale maatregelen 2009, niet te aanvaarden. Dit onderdeel van het wetsvoorstel beoogt zeker te stellen dat wanneer werkgevers gebruik maken van hun wettelijke bevoegdheid om WGA-premie of WGA-lasten te verhalen op het loon van hun werknemers, dit geschiedt door inhouding op het netto loon.

De Stichting van de Arbeid is van oordeel dat ter voorkoming van dubbele belastingheffing inhouding zal moeten plaatsvinden van het bruto loon. De Stichting vindt namelijk dat de omkeerregel van toepassing dient te zijn. Het gaat immers om een bijdrage van de werknemer in een premie voor de verzekering van het risico van gedeeltelijke arbeidongeschiktheid, terwijl de desbetreffende WGA-uitkering belast is.

Dit onderdeel van het wetsvoorstel is ingediend door de staatssecretaris omdat de rechtbanken van Haarlem en Breda inmiddels uitspraken hebben gedaan dat verhaalde WGA-lasten op het bruto loon moeten worden ingehouden. De Belastingdienst is tegen deze uitspraken wel in beroep gegaan, maar het zal naar verwachting nog jaren duren voor duidelijkheid wordt geschapen. Het kabinet wil deze duidelijkheid echter vanaf 2009 zeker stellen en heeft om die reden de codificatie voorgesteld.

In de Memorie van Toelichting wordt ten onrechte gesuggereerd alsof de inhouding op het netto loon conform afspraken zou zijn die indertijd met de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. Ook om die reden heeft de Stichting zich nu tot de Tweede Kamer gewend.