Home | Publicaties | Aanbeveling, Advies, Nota, Brief | Aanbeveling, Advies, Nota 2000-2009 | Aanbeveling, Advies, Nota 2008 | Toelichting bij de aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven

Toelichting bij de aanbeveling gericht op de bevordering van de participatie van jonggehandicapten in het Nederlandse bedrijfsleven

Publicatienr. 03/08

4 december 2008 - De Stichting van de Arbeid heeft een Toelichting bij de Aanbeveling Wajong uitgebracht. Hierin staat op welke wijze cao-partijen, directies, en ondernemingsraden afspraken kunnen maken om jonggehandicapten aan het werk te helpen. Ook wordt aangegeven welke faciliteiten zij hierbij kunnen inzetten.