Bijzondere regeling Werktijdverkorting

9 december 2008 - De Stichting van de Arbeid wil dat de regeling voor werktijdverkorting wordt verlengd. Verzoeken voor werktijdverkorting moeten nu vóór 1 januari 2009 worden aangevraagd, terwijl veel bedrijven pas later met een forse terugval in orders te maken zullen krijgen. De Stichting van de Arbeid pleit er daarom voor de inschrijftermijn te verruimen tot bijvoorbeeld 1 april 2009.