Je verdiende loon! Checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen (herziene geactualiseerde versie)

Januari 2009 - De Stichting van de Arbeid heeft de bijlage met relevante wetgeving en arresten over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in januari 2009 geactualiseerd.