Werktijdverkorting

13 januari 2009

De Stichting van de Arbeid verzoekt minister Donner dringend om de bijzondere regeling werktijdverkorting (wtv) voor een ruimere periode open te stellen en niet per 15 januari te stoppen. In deze brief stelt zij ook een aantal knelpunten aan de orde. Zo vraagt zij om wtv ook mogelijk te maken voor werknemers uit bijvoorbeeld schoonmaak en catering die hun werk verliezen omdat op het bedrijf waar zij werkzaam zijn het werk wegvalt als als gevolg van wtv.