Inlenersaansprakelijkheid uitzendbranche

6 februari 2009

De Stichting van de Arbeid vraagt de Tweede Kamer om bij de behandeling van het wetsvoorstel Inlenersaansprakelijheid uitzendbranche het wetsvoorstel zodanig aan te passen dat malafide uitzendbedrijven het werken onmogelijk wordt gemaakt. Een sluitende aanpak van de malafide uitzendbureaus betekent dat er voldoende capaciteit bij de handhavende instanties aanwezig is, het boetesysteem effectief is, vrijwaring voor inleners van gecertificeerde uitzendbureaus ook voor belastingen en sociale premies geldt en niet beperkt blijft tot het wettelijk minimumloon en inlenersaansprakelijkheid.

Zie ook brief van 11 december 2008

Fraude en illegaliteit in de uitzendbranche