Kortetermijnherstelplannen pensioenfondsen

27 februari 2009

De Stichting van de Arbeid verzoekt minister Donner van SZW om een overleg op korte termijn en vraagt in verband daarmee de publicatie van de voorgenomen ministeriƫle regeling inzake de kortetermijnherstelplannen op te schorten.
De Stichting van de Arbeid bepleit een aanpassing van het voorgenomen beleid zoals minister Donner dat heeft geformuleerd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 20 februari 2009. De Stichting wenst meer ruimte voor maatwerk door DNB. In gevallen waarin niet ontkomen kan worden aan korting op ingegane pensioenen en op opgebouwde pensioenaanspraken bepleit de Stichting de mogelijkheid van een gefaseerd en gedifferentieerd beleid met een maximale wachttijd van 3 jaar, ook binnen een verlengde herstelperiode van 5 jaar. Maatwerk houdt overigens ook in dat DNB in geval van een heel ernstig dekkingstekort in combinatie met een ontoereikende herstelcapaciteit de bevoegdheid heeft om van het desbetreffende fonds te verlangen dat op een eerder moment dan na drie jaar kortingsmaatregelen worden getroffen.