35-min op weg naar werk

Februari 2009 - Verdere vergroting arbeidsdeelname inzet van de Stichting van de Arbeid.

Steeds meer mensen die door UWV voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard (35-minners), werken. Dat aantal neemt elk jaar toe: van 51 procent ultimo 2006, via 57 procent ultimo 2007 naar bijna 62 procent eind juni 2008. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Stichting van de Arbeid heeft laten verrichten door Regioplan.