Eindevaluatie medezeggenschap gepensioneerden en Inventarisatie Principes voor goed pensioenfondsbestuur

19 maart 2009 - De Pensioencommmissie van de SER heeft twee evaluaties uitgebracht: Eindevaluatie medezeggenschap gepensioneerden en Inventarisatie Principes voor goed pensioenfondsbestuur (PFG). Deze evaluaties zijn verricht op verzoek van de Stichting van de Arbeid.
In de Inventarisatie Principes wordt geconstateerd dat het merendeel van de pensioenfondsen de implementatie van de Principes ter hand heeft genomen en erin is geslaagd de maatregelen in te voeren.
Naar aanleiding van de Eindevaluatie Medezeggenschap gepensioneerden hebben CSO en Stichting van de Arbeid een Verklaring over het Vernieuwd Convenant uitgebracht.CORRIGENDUM bij SER rapport Inventarisatie Principes voor goed pensioenfondsbestuur (PFG)
In hoofdstuk 8 (Samenstelling van de verschillende organen, p.31) dient de alinea onder tabel 8.1 als volgt te luiden:
De mediaan van het aantal bestuursleden in de steekproef blijkt 6 personen te zijn. Bij de bpf’en is 6 ook de meest voorkomende bestuursomvang, met daarnaast een bestuursomvang van 8 personen. Bij de opf’en komt een bestuur van 5 personen het meest voor, gevolgd door een bestuur van 3 of 9 personen. Bij de beroepspensioenfondsen is 7 de meest voorkomende omvang van het bestuur.